Binn sia bliadhna do dh'Ìleach

  • Air fhoillseachadh

Chaidh iasgair à Ìle a chur dhan prìosan airson sia bliadhna airson ionnsaigh a thoirt air duine a dh'fheuch ri stad a chur air argamaid eadar e fhèin is boireannach ann an taigh-seinnse.

Cuideachd, thèid sùil a chumail air Anndra MacIlleBhrath, 33, airson trì bliadhna às dèidh dha faighinn a-mach às a' phrìosan.

Leag MacIlleBhrath Keith Camshron, 41, gu talamh faisg air an Ardview Inn ann am Port Ìlein anns a' Mhàrt an-uiridh.

Bha e a' gabhail dha agus bhris e na h-asnaichean aige nuair a sheas e air a bhroilleach.

Chaidh Mgr Camshron a sgèith dhan Southern General airson cùram fhaighinn.

Thuirt dotair gun robh e fortannach a bhith beò.

A' toirt binn do MhacIlleBhrath, san Àrd-Chùirt ann an Glaschu, thuirt am britheamh, am Morair Bannatyne, gun robh an ionnsaigh "brùideil agus gealtach".