BBC Naidheachdan

Cead do dh'ospadal ùr

Published
Tha Riaghaltas na h-Alba air cead a thoirt do phlanaichean airson ospadal coimhearsnachd ùr a thogail ann am Bàideanach agus Srath Spè.
Tha NHS na Gàidhealtachd an dùil an t-ospadal ùr a thogail aig Pàirce Theicneòlais na h-Aghaidh Mòire, air chosgais £12m.
Thèid Ospadal an Naoimh Vincent ann an Ceann a' Ghiuthsaich, agus Ospadal Iain Theàrlaich ann am Baile nan Granndach, a dhùnadh.
Tha a' bhuidheann ag ràdh gum faodadh obair-togail tòiseachadh ann an 2017.
Tha dùil gum bi an t-ospadal fosgailte san Dùbhlachd 2018.