Cupa Eilean an Fhraoich

  • Air fhoillseachadh

Chaidh an taghadh a dhèanamh oidhche Luain do Chupa Eilean an Fhraoich 2015.

Tha an taghadh mar a leanas;

A' chiad chuairt

Nis - An Taobh Siar

Càrlabhagh - Am Bac

An Rubha - Na Lochan

Iar-chuairt dheireannach

Càrlabhagh / Am Bac - Na Hearadh

Nis / An Taobh Siar - An Rubha / Na Lochan