BBC Naidheachdan

Taic ga toirt do Phlana Gàidhlig Fìobha

Published
image copyrightUndiscovered Scotland
image captionBha cuid de chomhairlean Fìobha a' faicinn na Gàidhlig mar rud nach buin dhan sgìre.

Chaidh gabhail ri plana Gàidhlig Chomhairle Fìobha beagan làithean mus fheum e a bhith air a chur gu Bòrd na Gàidhlig

Tha e mar fhiathachadh air Comhairle Fìobha, còmhla ri ùghdarrasan ionadail eile na h-Alba, plana Gàidhlig aontachadh.

Bha cuid de chomhairlichean ann am Fìobha na aghaidh ge-tà, 's iad a' faicinn gu robh seo air a sparradh orra 's iad ag ràdh nach buin a' Ghàidhlig dhan sgìre idir.

Bha dragh ann cuideachd mun chosgais a dh'fhaoodadh a bhith na chois.

Chan eil coltas ann ge-tà, gun tig cus atharrachaidh an cois plana Gàidhlig na Comhairle.

Seach suaicheantas ùr dà-chànanach, thuirt oifigearan gur e abairt Ghàidhlig a chur fo ainm na Comhairle air litrichean uile 's a bha nam beachd.

Ceist an airgid

Fhuair Comhairle Fìobha £12,000 de dh'airgead Riaghaltais mu choinneimh nan cosgaisean a thig orra an lùib a' phlana.

Thuirt oifigearan ge-tà, gur dòcha nach biodh gu leòr an sin airson soidhnichean ùra dà-chànanach a chur air na rathaidhean mòra a-staigh dhan sgìre.

Foghlam Gàidhlig

Thuirt fear a tha a' fuireach ann an Cùbar Fìobha, Ciarán Folan, gun do chuir e fàilte air Plana Gàidhlig na Comhaile ach gu bheil e a' faicinn gu bheil beàrnan ann fhathast, gu h-àraidh a thaobh foghlaim Ghàidhlig.

"Thathar ag ràdh gum faod clann òg beagan eòlais a chur air Gàidhlig air feadh Fìobha ach chan e foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a tha sin - agus mura h-eil foghlam Gàidhlig gu bhith ann, chan eil mi a' faicinn gum biodh na leasanan beaga a tha sin uabhasach fhèin feumail".

"Dè thachras nuair a bhios a' chlann deiseil de na leasanan beaga a tha sin?"

Cheasnaich e cuideachd a bheil Gàidhlig gu leòr aig na tidsearan bun-sgoile ann am Fìobha airson na leasasan Gàidhlig sin a thoirt seachad neo am feum iad fhèin beagan Gàidhlig ionnsachadh an toiseach.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Ùine teann air Plana Gàidhlig Fìobha