Ochdnar air an goirteachadh an tubaist-rathaid

  • Air fhoillseachadh

Chaidh ochdnar, dithis nighean nam measg, a ghoirteachadh ann an tubaist rathaid le dà charbad ann an Inbhir Nis Oidhche na Sàbaid.

Bha na deugairean nan cois agus a' dol tarsainn an rathaid aig cearcall-rathaid nan Ìnnseagan nuair a chaidh am bualadh.

Thachair an tubaist mu 1900.

Chaidh tè dhen chlann-nighean a ghoirteachadh gu dona agus tha i ann an Ospadal an Rathaig Mhòir.

Thugar an nighean eile agus ceathrar a bh' anns a' chàr dhan ospadal cuideachd.

Tha iad air faighinn a-mach a-nis.

Chaidh coimhead ri dithis eile aig an làraich.

B' e càr Honda Jazz agus bhan Ford Transit a bh' anns an tubaist.

Tha na poilis ag iarraidh air luchd-fianais fios a chur thuca.