"Cuir às do Thalamh Fiadhaich"

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Mhol Mgr Gibson "Clearances Country" mar ainm air na sgìrean falamha, seach "Talamh Fiadhaich".

Dh'iarr BPA on Ghàidhealtachd gun tèid cur às do dh'inbhe "Talamh Fiadhaich" is e den bheachd gur dòcha gu bheil e a' cur bacadh air daoine a tha 'son fuireach ann.

Tha Rob Gibson ag ràdh gun robh uair na ceudan de dhaoine a' fuireach ann an cuid de na sgìrean a tha air an comharradh mar thalamh fiadhaich, mus deach am fuadachd.

Sheall mapa a dh'fhoillsich Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH) an-uiridh gu bheil cha-mhòr 20% de dh'Alba a-nise air a comharrachadh mar "thalamh fiadhaich".

Tha an t-inbhe ann gus an talamh sin a dhìon.

Thuirt Mgr Gibson gu bheil luchd-glèidhteachais a' cur maill air ath-bheòthachadh choimhearsnachdan a chaill an sluagh.

Da rèir-san, bhiodh inbhe "Clearances Country" na bu fhreagairre na Talamh Fiadhaich.

Dh'iarr e gun tèid cur às do dh'inbhe Talamh Fiadhaich is gun tèid coimhead às ùr air poilesaidhean a thaobh sgìrean dùthchail.