Dàrna bùth mhòr am Port Rìgh

  • Air fhoillseachadh

Thug Comhairle na Gàidhealtachd cead don dàrna bùth mhòir ùir air iomall Phort Rìgh san Eilean Sgitheanach.

Thug a' chomataidh cead don bhuidhinn Oatridge, ged a bha oifigearan dealbhachaidh na Comhairle a' moladh gun cead a thoirt seachad.

Thug iad cead leasachaidh san t-Samhain an-uiridh do bhuidhinn eile, Rubicon.

Thuirt comhairlichean gun toir seo tuilleadh roghainn do mhuinntir na sgìre.