Leasachadh air fàire sa Ghearradh Chruaidh

  • Air fhoillseachadh
Caisteal Leòdhais is an Gearradh Cruaidh
Fo-thiotal an deilbh,
Bidh mòran dhaoine a' dèanamh feum den Ghearradh Chruaidh, air taobh siar Steòrnabhaigh.

Tha Urras Steòrnabhaigh air ceadan iarraidh 'son pròiseact leasachaidh sa Ghearraidh Chruaidh ann an Steòrnabhagh.

Tha luach còrr 's £5m uile gu lèir sa phròiseact agus tha an t-Urras a' feitheamh fios air iarrtas 'son taic-airgid.

"'S e seo pròiseact eadar-dhealaichte seach pròiseact a' Chaisteil, ach tha e a' ceangal a-steach ris an obair a tha a' dol air adhart air a' Chaisteal," thuirt Siamarlan Urras Steòrnabhaigh, Iain MacÌomhair.

"Tha e a' coimhead ris an talamh, na gàraidhean, na leasan, na togalaichean agus am balla a tha timcheall air a' bhàgh sìos bhon Chaisteal, feuch dè mar a ghabhas sin a bhith air a leasachadh.

"Tha am pròiseact a tha seo a' coimhead gu mòr ri daoine a' dèanamh feum de ghoireas.

"'S e goireas air leth a th' anns a' Ghearradh Chruaidh, agus chan e a-mhàin gu bheil daoine a' dèanamh feum dheth, ach measgachadh de chleachdaidhean.

"Tha sin a' gabhail a-steach daoine a bhith a' coiseachd, daoine a bhith a' dol a-mach a choimhead ris an àrainneachd, a' gabhail pàirt ann an spòrs, agus rudan den t-seòrsa sin.

"Agus airson sin a dhèanamh, tha sinn a' coimhead 's an dòchas gun tig taic-airgid a-nis gus an urrainn dhuinn tòiseachadh a' coimhead ri pàirt dheth sin, a' togail air na pròiseactan a th' air a bhith a' dol anns na bliadhnaichean a chaidh seachad, agus a' ceangail a-steach ris an obair a tha a' dol air adhart an-dràsta sa Chaisteal," thuirt e.

Cuideachd mar phàirt den phròiseact, thathas a' sùileachadh cothroman-obrach do dhaoine a bhios a' coimhead às dèidh a' Ghearraidh Chruaidh.

"Tha sin gu mòr na phàirt dheth, agus bidh na daoine againn leis na sgilean, an t-eòlas, agus chan e sin a-mhàin ach gus an urrainn dhuinn dearbhadh dhan fheadhainn a tha a' toirt seachad an airgid gu bheil na comasan sin ann, gum bi iad ann, agus leis gu bheil an t-Urras a' tighinn a-steach air a bhith 100 bliadhna de dh'aois, tha sinn an dòchas gum bi e ann an staid chomasach airson iarrtasan an là a choileanadh, agus gum faic daoine a' bhuannachd a thig o a bhith a' cumail smachd air an fhearann aca fhèin," thuirt e.