Coltas ùr air a' bhòrd?

Niall O'Gallagher
Fear-naidheachd poileataigeach
@BBCNiallOGon Twitter

  • Air fhoillseachadh
  • comments
Fo-thiotal a’ bhidio,
Dreach ùr air mapa poileataigeach na h-Alba?

Abair gèama a tha ann am poileataigs.

Ann an Alba, is coltach gu bheil cùisean ag atharrachadh air feadh a' bhùird.

Seachdain ron taghadh, thug mi sùil air cuid dhe na sgìrean Albannaich a b'inntinniche.

Mu dheas agus mu thuath, tha daoine a' cur cùl ri pàrtaidhean ris an robh iad dìleas fad bhliadhnaichean.

Fhuair mi beachdan bho Iain Moireasdan, Anna NicLeòid agus Torcuil Crichton mu na dh'fhaodadh tachairt.

Ach an cuireadh sibhse geal air an toradh?