Ailean Dòmhnallach Cathraiche ùr Bòrd na Gàidhlig

  • Air fhoillseachadh

Chaidh Ailean Dòmhnallach ainmeachadh mar chathraiche ùr Bhòrd na Gàidhlig.

Tha Mghr Dòmhnallach ag obair ann an riochdachadh telebhisean, 's tha e air a bhi bliadhnaichean mòra an-sàs ann an craoladh Gàidhlig.

Tha e air a bhi ann an dreuchd a' chathraiche gu h-eadar-amail bhon Dùbhlachd 2014.

Bidh e anns an obair gu deireadh a' Chèitein 2019.