Mucan-mara air gluasad

  • Air fhoillseachadh

Tha a' bhuidheann ghlèidhteachais, British Divers Marine Life Rescue, a' cumail sùil an-dràsta air sia mhucan-mara far cladaich an Eilein Sgitheanaich aig an Dùnan beagan tuath air an Ath Leathann.

Tha seo an dèidh do chòrr 's 20 dhiubh a dhol air tìr ann an ceann a tuath an eilein aig toiseach na seachdain.

Bhàsaich naoi dhiubh sin.

Ged a tha i a' traghadh an-dràsta, thuirt fear-labhairt gu bheil na mucan-mara ann an doimhneachd uisge gu leòr 'son an cumail air bhog.