Fianais mu Bhile an Fhoghlaim

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Fianais mu Bhile ùr an Fhoghlaim

Thuirt Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Iain Caimbeul, nach eil esan, aig an ìre seo co-dhiù, a' toirt prìomhachas do chòirichean laghail do phàrantan air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Chuireadh Bile ùr an Fhoghlaim dleasdanas air ùghdarrasan ionadail rannsachadh a dhèanamh mu a bhith a' stèidheachadh ionad Gàidhlig ann an sgoil nuair a dh'iarradh pàrantan an goireas.

Ach thuirt Mgr Caimbeul ged 's e sin rud air am bheil iad ag amas air a' cheann thall gur e a' leudachadh agus a' neartachadh a' chànain an rud as cudthromaiche an-dràsta.

Bha Mgr Caimbeul a' toirt fianais do Chomataidh an Fhoghlaim agus a' Chultair ann am Pàrlamaid na h-Alba Dimàirt.

Briseadh dùil

Tha Co-chruinneachadh Ùghdarrasan Ionadail na h-Alba, buidheann a tha a' riochdachadh a' chuid as motha de chomhairlean na h-Alba, mur tha air teaghamh a thogail mun mholadh.

Tha dragh orra, tha iad ag ràdh, gum bi pàrantan a' faighinn briseadh dùil leis nach bi airgead a bharrachd aig comhairlean son am poileasaidh a chuir an às.

Thuirt iad cuideachd gu robh gainnead thidsearan Gàidhlig na dhuilgheadas.

A thuilleadh air a sin thuirt iad gu robh dragh orra gum biodh am pròiseas airson co-dhùnadh càite am bu chòir ionad Gàidhlig a stèidheachadh a bhith gu math toinnte.

Tuilleadh air an sgeulachd seo