Comhairle ag iarraidh coinneimh le Swinney

  • Air fhoillseachadh
Comhairle na Gàidhealtachd
Fo-thiotal an deilbh,
Feumaidh a' Chomhairle gearraidhean de chòrr is £40m a chur an sàs - a thrì uimhir 's a bha iad an dùil.

Iarraidh Comhairle na Gàidhealtachd coinneamh le Rùnaire an Ionmhais agus fìor dhragh orra mu shuidheachadh ionmhais an ùghdarrais.

Tha an naidheachd a' tighinn agus geàrraidhean de chòrr 's £40m air fàire thar an ath-thrì bliadhna - a thrì uimhir 's a bha iad a' smaoineachadh roimhe.

Chaidh innse do choinneimh dhen Làn-Chomhairle Diardaoin gu bheil gearraidhean nas miosa agus nas motha air fàire thar nan trì bliadhna a tha romhainn.

Thuirt Stiuiriche Ionmhais an ùghdarrais gur e mar a tha iad a' faighinn nas lugha de dh'airgead bho Riaghaltas na h-Alba, àrdachadh ann an cosgaisean pheinnsein agus àrachais nàiseanta a bu choireach.

Dh'aontaich a' Chomahirle gun rachadh buidheann thar-phàrtaidh a chur air chois agus gun tèid coinneimh iarraidh le Rùnaire an Ionmhais Iain Swinney.

Tha dragh air buill gun tèid am peanasachadh agus cion luchd-teagaisg na dhuilgheadas mòr air a' Ghàidhealtachd, ged a tha Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh nach tig lùghdachahd air an àireamh de luchd-teagaisg.