Atharrachaidhean air fàire do ghoireasan poblach

Air fhoillseachadh

Dh'fhaodadh dà chompanaidh a tha a' ruith thaighean-tasgaidh, leabharlannan agus ionadan spòrs air a' Ghàidhealtachd a bhith air an cur còmhla.

Bidh High Life Highland agus Inverness Leisure a' ruith nan seirbheisean às leth Chomhairle na Gàidhealtachd.

Thèid iarraidh air comhairlichean cead a thoirt seachad gus am pròiseas a thòiseachadh an t-seachdain seo tighinn.

Tha dùil gun sàbhaileadh am plana tòrr airgid dhan Chomhairle.