Sùil às ùr a dhìth air càirdeas a' BhBC ri MG ALBA

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal a’ bhidio,
Dh'iarr fear a bha uair na chathraiche air MG ALBA gun tèid coimhead às ùr air a' chàirdeas a tha eadar am BBC agus MG ALBA - a tha a' ruith na seirbheis BBC ALBA còmhla.

Dh'iarr fear a bha uair na chathraiche air MG ALBA gun tèid coimhead às ùr air a' chàirdeas a tha eadar am BBC agus MG ALBA - a tha a' ruith na seirbheis BBC ALBA còmhla.

Thug Alasdair Moireasdain a bheachd dhan fhollais agus dà cho-chomhairleachadh a' dol air na tha an dàn dhan BhBC.

Tha e ag ràdh gu bheil crathadh agus ùrachadh a dhìth.

"Bha e sònraichte cudromach gum faigheadh sinn cairteal mhillean de luchd-amhairc" thuirt Mgr Moireasdan.

"Tha e sònraichte cudromach gu bheil an sianal air a bhith a' dèanamh tòrr a thaobh leasachaidh chànain agus a leithid.

"Ach chan urrainn dhut an uair sin a bhith a' slaodadh air falbh mean air mhean bho bhun-stèidh an t-sianail.

"Sin agad BBC ALBA - co-bhanntachd a chaidh a chur air dòigh airson seirbheis a thoirt do na Gàidheil agus na daoine aig a bheil ùidh anns ar cultar, agus ùidh anns a' chànan ionnsachadh.

"Sin agad an t-adhbhar a dh'fheumas daoine ath-sgrùdadh a thoirt air, agus 's dòcha crathadh a thoirt air na structairean.

"Ach feumaidh sinn a dhèanamh ann an dòigh a tha fosgailte, 's gu bheil cothrom aig gach taobh anns a' cho-bhanntachd - MG ALBA agus am BBC - 's gu bheil daoine cofhurtail le chèile.

"Oir mura bheil cùisean fosgailte is onorach san dòigh sin cha tig maith sam bith a-mach às," thuirt e.

Thuirt neach-labhairt bho MG ALBA gun robh Alasdair Moireasdan "mar chathraiche MG ALBA gu mòr mar phàirt den iomairt a tha a' fàgail BBC ALBA cho soirbheachail, agus gu bheil iad ag amas air leantainn orra leis an iomairt sin".

Fo-thiotal a’ bhidio,
Màiread Màiri Mhoireach.

A' toirt freagairt air Aithris na Maidne do na bh' aig Mgr Moireasdan ri ràdh, thuirt Ceannard Sheirbheisean BBC ALBA, Màiread Màiri Mhoireach, gu bheil ùrachadh a dhìth fad na h-ùine.

"Anns a' h-uile suidheachadh tha ùrachadh an-còmhnaidh a dhìth, agus mar a thuirt Mgr Moireadan, 's e rud gu math eachdraidheil a th' anns a' chom-pàirteachas, anns nach robh am BBC an sàs riamh roimhe, a bh' ann am BBC ALBA" thuirt i.

"A bhith a' ruith seirbheis thelebhisein cuide ri buidhinn eile. 'S e rud ùr a bh' ann ann na 2008 nuair a thàinig sinn còmhla.

"Leis a h-uile càirdeas, feumar an dà cheann a bhith a' fàs eòlach air a chèile, agus feumar modhan-obrach a lorg a tha cothromach.

"Tha mi a' creidsinn anns a' bhliadhna a tha romhainn, gum bi sinn a' coimhead air a' chom-pàirteachas, agus bidh sinn a' coimhead air a neartachadh agus a dhèanamh cho math agus cho èifeachdach agus is urrainn dhuinn," thuirt i.

Timcheall a’ BhBC

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh