BBC Naidheachdan

Bliadhna an dèidh an Referendum

Published
image captionTha dùil gun cuir an SNP plana airson referendum eile an cois a' mhanifesto aca 'son an taghaidh ann an 2016.

Bliadhna bhon referendum air neo-eisimileachd do dh'Alba, tha gu leòr a' coimhead air ais air an là sin, agus air adhart gu na dh'fhaodadh a bhith fa-near dhan dùthaich san àm ri teachd.

Tha poileataigs na dùthcha san fharsainneachd air atharrachadh gu mòr san ùine ghoirid sin.

Bhòt na h-Eileanan an Iar an aghaidh neo-eisimeileachd, le 9,195 duine a' bhòtadh Bu Chòir - 47% - agus 10,544 duine a' bhòtadh Cha Bu Chòir - 53%. Chaidh 19 bhòtaichean a dhiùltadh.

Gealltanas

Bhòt Ealasaid NicDhòmhnaill an aghaidh neo-eisimeileachd.

"Aig an àm, tha thu a' faicinn ceist cho mòr sin, agus leis an dùthaich mar a tha, feumaidh atharrachaidhean a bhith ann," thuirt i.

"Bha daoine a' coimhead air an dùthaich aca fhèin, agus na beachdan aca fhèin, 's dh'fheumadh iad roghainn gu math deireannach a dhèanamh - Bu Chòir, no Cha Bu Chòir.

"Bha iad ag innse dhuinn aig an àm gur a rud a bh' ann nach tachradh gu an ceann ginealaich eile.

"Mar sin 's e ceist gu math mòr a bh' ann, agus bha atharrachaidhean a' dol a thighinn a-mach às co-dhiù," thuirt i.

Am measg nan daoine a bha ag iomairt airson neo-eisimeileachd anns na h-Eileanan an Iar, bha Gòrdan MacIllInnein.

Chan eil e na iongnadh dha gu bheil taic airson a' Phàrtaidh Nàiseanta agus neo-eisimeileachd air a dhol am meud an dèidh an Referendum.

"Tha dà rud ri linn sin, tha an gealltanas a thug iad dhan a h-uile duine gun robh a h-uile càil a' dol a dh'atharrachadh gu mòr 's gum biodh sinn a' coimhead às dèidh ar gnothaichean fhìn - cha do thachair càil dheth sin fhathast. Ma thachair, 's e glè bheag, 's tha daoine a' smaoineachadh nach eil seo a' dol a thachairt," thuirt e.

"Rud eile tha mise a' smaoineachadh, gum feum iad a bhith gu math faiceallach ma tha iad a' dol a dhèanamh referendum eile, gum faigh iad air an airgead a dhearbhadh ceart.

"Tha mise a' smaoineachadh gun do chuir sin tòrr de na daoine dheth nuair a bha iad ga dhèanamh an turas mu dheireadh," thuirt e.

An Ola

Ged a chaidh an referendum le Nas Fheàrr Còmhla, dh'èirich ceistean aig an àm co-dhiù bu chòir do luchd-taic Làbarach, a bha airson an t-Aonadh a ghlèidheadh, a bhith air a dhol ann an co-bhann leis na Tòraidhean san iomairt.

"Chan eil mi a' smaointinn gum bu chòir dhuibh a bhith a' coimhead air ais mar sin," thuirt Ealasaid NicDhòmhnaill.

"'S e sin an rud a thachair aig an àm, agus 's e sin a bha daoine a' smaointinn a bha ceart.

"Agus bha iad a' coimhead airson bhòt Cha Bu Chòir, agus 's e sin a fhuair iad.

"'S e rud doirbh a bh' ann, a' seasamh air àrd-ùrlar sam bith le daoine nach eil thu deònach a bhith còmhla ri, ach sin dìreach mar a bha cùisean aig an àm."

Tha cuid den bheachd gu bheil suidheachadh gnìomhachas na h-ola an-dràsta na dhearbhadh air cho cugallach 's a bha an argamaid eaconamach airson neo-eisimeileachd.

"Bha tòrr a' bruidhinn mu dheidhinn na h-ola aig an àm, agus nam biodh fios air a bhith aig daoine gun robh e a' dol a bhith mar seo, tha mi a' smaointinn gun tigeadh tòrr dhaoine a-mach a bhòtadh Cha Bu Chòir," thuirt Ealasaid NicDhòmhnaill.

Tha Gòrdan MacIllInnein den bheachd ge-tà, gu bheil stòras gu leòr aig Alba airson eaconamaidh neo-eisimeileach sheasmhach a stèidheachadh, ola ann no às.

"Chan eil mise a' smaoineachadh gu bheil an ola a' dol a dhèanamh diofair sam bith.

Cothrom mu Dheireadh

"Chan eil mòran rìoghachdan air feadh na Roinn Eòrpa aig a bheil uisge-beatha, aig a bheil craobhan, aig a bheil iasgach 's aig a bheil turasachd.

"'S e bònas a th' anns an ola."

Tha deasbad làidir a' dol mu dheidhinn referendum eile, gun ach bliadhna air a dhol seachad bhon fhear mu dheireadh.

Tha sin a' cur cais air daoine a bhòt airson Nas Fheàrr Còmhla.

"Tha e a' cur dragh air daoine," thuirt Ealasaid NicDhòmhnaill.

"Fhathast tha sinn a' faicinn nam meadhanan 's a h-uile duine a' bruidhinn mu dheidhinn referendum neo-eisimeileachd. Bha sin againn.

"Rinn sinn sin, agus thuirt sinn Cha Bu Chòir.

"Bu chòir dhuinn a-niste a bhith a' dol mun cuairt agus ag obair air na rudan a tha na coimhearsnachdan againn ag iarraidh," thuirt i.

Nan deadh referendum eile a chumail, tha faireachdainn am measg luchd-taice Bu Chòir gur e dha-rìribh an cothrom mu dheireadh airson neo-eisimeileachd ann an ginealach.

"Ma dh'fheuchas iad fear eile 's gun caill iad, uell tha an doras dùinte aige sin, mar a chì mise e co-dhiù," thuirt Gòrdan MacIllInnein.

"Chan eil mise a' smaoineachadh gun urrainn dhaibh a dhol air adhart bhon uair sin," thuirt e.