BBC Naidheachdan

Pròiseict an Fhosfoir an Uibhist

Published
image captionTha Uist Asco ag obair ann an gnìomhachas na feamad.
Fhuair companaidh ann an Uibhist a Tuath airgead 'son pròiseict rannsachaidh 'son fosfor a thoirt às uisge na mara agus a ghlèidheadh ann an dòigh sheasmhach, uaine.
Bha Uist Asco, a tha an sàs ann an obair na feamad, am measg seachd companaidhean bho air feadh na Rìoghachd Aonaichte a fhuair £40,000 gach companaidh.
'S iad Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean a tha os cionn na sgeama-taice, a tha ag amas air companaidhean a bhrosnachadh leithid fosfor is stuthan ceimigeach eile ann an uisge a ghlèidheadh agus a chur gu feum ann an dòigh sheasmhach.
'S ann aig ìre-rannsachaidh a tha an gnothach an-dràsta agus Uist Asco ag obair còmhla ri Oilthigh York.

Feallsanachd

'S e feallsanachd a' ghnothaich gun gabh am fosfor a thoirt às an uisge agus a stòradh is an uair sin a chur gu feum ann an dòigh uaine air a' cheann thall.
"S e an rud a th' ann, tha am fosfor a tha sin gus teiriginn là air choireigin", thuirt stiùiriche Uist Asco, Raghnall MacIain.
"An obair air a bheil sinn ag obair an-dràsta, tha sinn dìreach a' feuchainn ri a shàbhaladh agus a chaomhnadh.
"Mar a tha sinn ag obair air an rud seo an-dràsta, bidh an fheamainn ga shuathadh suas agus gabhaidh sgaoileadh air an talamh a-rithist.

Dòchas

"Bidh sinn an dòchas gum gabh an aon fosfor a sgaoileadh air an talamh grunn thursan", thuirt e.
Ma bhios na deuchainnean aig ìre-rannsachaidh soirbheachail, bidh cothrom aig Uist Asco a dhol gu farpais eile faisg air deireadh na bliadhna.
Thèid £400,000 a roinn an uair sin eadar ceithir de na seachd companaidhean.
Gheibh na companaidhean soirbheachail £100,000 gach companaidh gus na pròiseictean aca a thoirt gu buil.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Dùil ris a' chiad luchd de dh'fheamainn thioram