Cus radon ann an 95 taigh comhairle

  • Air fhoillseachadh

Tha 95 taighean aig Comhairle na Gàidheachd anns a bheil ìre ro àrd den ghas radon.

Tha an t-ùghdarras ionadail ag ràdh gun do dh'iarr iad air companaidh togail sgrùdadh a dhèanamh air mu 1,000 dachaigh san sgìre.

Ach, cha deach ach 700 pìos uidheamachd gus tomhas a dhèanamh air na th' ann den ghas a thilleadh chun an ùghdarrais le daoine sna taighean.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun tèid sgrùdadh a dhèanamh fhathast air na ceudan de dhachannan eile.

Tha a' Chomhairle air a bhith a' rannsachadh na th' ann den ghas nàdarra ann an sgoiltean agus togalaichean eile a tha leotha bho an-uiridh.

Tha sgrùdaidhean air na sgoiltean fhathast a' leantainn, le dùil ri fios bhuapa an dèidh saor-làithean an Damhair.

'S ann tro lobhadh rèidiel chreagan agus talmhainn a chruthaichear an gas.

Gabhaidh dèiligeadh ri ìrean àrda dheth ann an togalaichean mar as trice le bhith a' cur fosglaidhean adhair ris na taighean.