Camaran astair a' cur ri sàbhailteachd an A9

  • Air fhoillseachadh
Camaran astar coitcheann

Airson a' chiad uair ann an ochd bliadhna cha robh tubaist mharbhtach air an A9 eadar Inbhir Nis agus Dùn Bhlàthain anns an t-Iuchar, san Lùnasdal, neo san t-Sultain.

Thuirt Buidhean Sàbhailteachd an A9, a dh'fhoillsich figearan mun rathad Diciadain, gu robh gnothach aig na camaran astair coitcheinn ri mar a tha am pìos sin dhen rathad a-nis nas sàbhailte.

Chaidh lionra nan camaran a chuir a dhol san Damhair an-uiridh.

Tha leithid Poilis Alba, Comhairle na Gàidhealteachd agus Sàbhailteachd Rathaid na h-Alba uile nam buill de Bhuidhean Sàbhailteachd an A9.

Thuirt cathraiche na buidhne, Stewart Leggett, gu bheil na figearan seo a' sealltainn gu bheil an dòigh a tha daoine a' draibheadh air an A9 eadar Dùn Bhlàthain agus Inbhir Nis air tighinn air adhart gu mòr.

"Tha na figearan a thaobh sàbhailteachd rathaid a' toirt misneachd dhuinn.

"Seo a' chiad turas bho 2007 nach robh tubaist mharbhtach san Iuchar, san Lùnasdal, neo san t-Sultain.

"Dh'fhàs cùisean nas fheàrr a dh'aidhneoin 's gu robh barrachd charbadan air an rathad thar mìosan trang an t-samhraidh, aig àm nuair a bha grunn thachartasan mòr ann agus nuair a bha mòran luchd-turais a' cleachdadh na slighe cudromaich seo," thuirt Mgr Leggett.