Gearain air call faochadh cìse

Airgead

Tha Companaidh Coimhearsnachd na Comraich a m measg na tha a' gearain gu bheilear a'cur às do dh'fhaochadh chìsean do dhaoine a tha a'cur airgid ann an sgeamaichean cumhachd coimhearsnachd.

'S e Riaghaltas Westminster a bha a' ruith na sgeama EIS , a bha a' fàgail, mar eisimpleir, gum faigheadh duine a chuireadh £10,000 an sàs ann an sgeama, £3,000 far a' chunntais dhealain aca air a' cheann thall.

Tha Companaidh Coimhearsnachd na Comraich an s às ann an sgeama h aidro.

"Tha seo a' toirt iomadh buaidh air sgeamaichean coimhearsnachd," thuirt Gòrdan Camshron, a tha a' fuireach air a' Chomraich.

Coimhearsnachdan Beaga

"Ma tha sgeamaichean tarraingeach do dhaoine aig a bheil airgead, tha sin a' ciallachadh gu bheil airgead a' tighinn a-steach, gun a bhith a' dol a-mach chun nam bancaichean mar eisimpleir airson iasadan a lorg.

"Air a' cheann thall, airson sgeama haidro na Comraich tha sin a' ciallachadh gum bi barrachd airgid a' tighinn a-steach dhan choimhearsnachd airson tabhartasan mar eisimpleir airson daoine a th' airson gnìomhachas a thogail, gun a bhith a' pàigheadh rèidh air airgead a tha iad a' faighinn air iasad.

"Tha e uabhasach cudromach do sgìrean far nach eil an t-uabhas de dh'airgead ann an sgìre.

"Le bhith a' cur às don sgeama seo, an EIS, 's dòcha gum bi daoine a' smaoineachadh dà thrup mu dheidhinn airgead a chur a-steach bhon taobh a-muigh.

"Agus ma tha coimhearsnachd a-muigh an siud a tha am beachd sgeama a thòiseachadh an-dràsta, feumaidh iad smaoineachadh am b' fhiach e a dhèanamh às aonais EIS.

"Bho thàinig an naidheachd a-mach an t-seachdain seo chaidh gu bheil Riaghaltas Bhreatainn a' cur às dhan sgeama seo, tha sgeamaichean a' faileachadh ann an Sasainn mar thà.

"Tha coimhearsnachdan, gu h-àraidh coimhearsnachdan beaga ann an sgìrean dùthchail, chan eil an t-uabhas de dhaoine a' cur airgid agus oidhirp a-steach. Tha iad an urra ri daoine bhon taobh a-muigh.

"Agus mura h-eil e gu bhith tarraingeach do dhaoine mar sin, tha e gu math doirbh airgead gu leòr a thogail ann an coimhearsnachdan beaga.

"Bha sinne air a' Chomraich gu math fortannach gun robh oifigear leasachaidh againne anns a' choimhearsnachd a bha lèirsinneach gu leòr a h-uile rud a phutadh air adhart ann an ùine gu leòr.

"Tha sinn fhathast a' lorg airgid. Tha an sgeama haidro air còrr is £400,000 a thoirt a-steach mar thà, 's tha sinn ag amas air targaid de £780,000 ro dheireadh na mìosa," thuirt e.