Dragh mu bhàta-slaodaidh na h-Alba

An MV Herakles Image copyright Mary Harris
Image caption An MV Herakles a' dèanamh cobhair air bàta sa Chaol Arcach ann an 2014.

Tha dragh air nochdadh mun aon bhàta-slaodaidh a tha air fhàgail aig na maoir-chladaich sa cheann a tuath.

Tha uallach air na comhairlean eileanach gun tèid cur às dhi ri linn aithisg an t-Seannsalair an t-seachdain seo chaidh.

Thuirt Fear-Gairm Comhairle nan Eilean Siar, Tormod Dòmhnallach, gu bheil an argamaid 'son dà bhàta-slaodaidh aig tuath nas làidire na bha e riamh, ri linn barrachd shoithichean le bathair cunnartach a bhith a' seòladh tron Chuan Sgìth.

Dh'innis Seòras Osborne an t-seachdain seo chaidh gun robh buidseat Roinn na Còmhdhail ga ghearradh 37% ro 2020.

Le cùmhnant a' bhàta-slaodaidh ann an Arcaibh a' tighinn gu ceann sa Mhàirt an ath-bhliadhna tha ceist mhòr ann an tèid ùrachadh.

Gearraidhean

Cho-dhùin Riaghaltas Westminster ann an 2010 an cùmhnant airson ceithir bàtaichean-slaodaidh san dùthaich - dhà dhiubh ann an Alba - a leigeil seachad - ag ràdh gun sàbhaileadh sin £32.5m.

Ach, an dèidh iomairt le comhairlean nan Eilean Siar, Arcaibh, Shealtainn agus na Gàidhealtachd agus luchd-poileataics, dh'aontaich an Riaghaltas aon bhàta-slaodaidh a thilleadh a dh'Alba.

Tha an MV Herakles, a bha roimhe aithnichte mar an MV Anglian Prince, stèidhichte ann an Arcaibh.

Dà bhàta-slaodaidh

Thuirt Tormod Dòmhnallach gu bheil fios gum bi cùmhnant a' bhàta-slaodaidh fon phrosbaig leis gu bheil aig Roinn na Còmhdhail ri sàbhalaidhean mòra a dhèanamh.

Agus chan eil iad ag iomairt airson bàta-slaodaidh Arcaibh a-mhàin a chumail, ach bàta eile fhaighinn ann an Alba airson gum bi tè air an taobh siar agus aig tuath.

Tha Mgr Dòmhnallach ag ràdh gu bheil barrachd chunnairt ann a-nis leis gu bheil bàtaichean a tha a' giùlain stuth niucalasaich bho Ionad Dhùnrath a' siubhail air a' Chuan Sgìth.

"S e adhbhar dragh a tha sin a thaobh truailleadh na h-àrainneachd, ma 's e agus gum bi tubaist ann.

"Tha fios a'am gu bheil iad a' dèanamh gealltanais a thaobh sin ach tha an NDA a tha a' dèanamh na h-obrach a tha sin, tha iad air taic a chur rinne san iomairt leis an Riaghaltas airson bàta-slaodaidh a bhith ann, gum biodh e na bu shàbhailte nam biodh bàta-slaodaidh ann," thuirt Mgr Dòmhnallach.

Thuirt Mgr Dòmhnallach gu bheil iad airson ìmpidh a chur air Riaghaltas Westminster ionmhas a chur mu choineimh bhàta-slaodaidh, gach cuid sa Chuan Sgìth agus cuideachd aig tuath, eadar Sealtainn agus Arcaibh.

Chan eil an Riaghaltas air innse fhathast dè na planaichean a th' aca airson a' bhàta-slaodaidh an dèidh dhan chùmhnant a thighinn gu ceann.