Inbhe UNESCO dha làrach Blàr Chùil Lodair?

  • Air fhoillseachadh
Carragh-chuimhe air làrach Blàr Chùil LodairTùs an deilbh, Geograph/Stanley Howe

Dh'fhaodadh gun tèid inbhe dhualachais UNESCO a shireadh airson àrainn Blàr Chuil Lodair.

Tha an naidheachd a' tighinn an dèidh do chomhairlichean aontachadh an sgìre ghlèidhte timcheall an raoin a leudachadh.

Tha Comunn Gàidhlig Inbhir Nis toilichte agus dàimh sònraichte aca ris an làraich far am bi iad a' cumail seirbheis chuimhneachaidh gach bliadhna.

Seo a' chiad turas a rinnear ath-sgrùdadh air an sgìre ghlèidhte bho chaidh a stèidheachadh ann an 1968.

Dh'aontaich comhairlichean Inbhir Nis gu h-aona ghuthach an sgìre a leudachadh mu a chòig uidhir agus tha i a-nis a' gabhail a-steach Cùirn Chlabhalaig.

Thuirt an comhairliche Coinneach Gowans gun deidheadh na làraich eachdraidheil agus na daoine a tha a' fuireach faisg orra a dhìon.

"Tha e cuideachd a' toirt dhuinn an cothrom an co-dhunadh seo a chleachdadh airson, 's dòcha, tòiseachadh a' coimhead ri a bhith a' cur a-steach airson inbhe dhualchais UNESCO.

"Tha sin air a bhith na mhiann airson greis," thuirt Mgr Gowans.

Cliù

Tha riaghailtean glèidhteachais na sgìre air a bhith fon phròsbaig airson greis gu h-àraid an dèidh do phlana connpsaideach 16 taighean faisg air an raon a bhith air a ghairm a-steach le Riaghaltas na h-Alba an dèidh do Chomhairle na Gàidhealtachd cead a dhiultadh.

Thug an riaghaltas cead dhan phlana air tuathanas Viewfarm.

Tha coltas gu bheil an cead sin fhathast a' seasamh ged a tha an làrach a-nis am broinn nan crìochan ùra leudaichte.

Cha deach càil a dhèanamh le na planaichean thuige seo.

Chuir Murchadh Caimbeul, bho Chomann Gàidhlig Inbhir Nis, fàilte air mar a chaidh crìochan na sgìre glèidhte a leudachadh agus air a' bheachd gur dòcha gum bu chòir inbhe UNESCO a bhith air a shireadh airson na làraich.

"Tha mi a' smaoineachadh gur e rud uabhasach fhèin sònraichte a bhiodh ann an sin.

"Se làrach chudthromach a tha seo mar a tha e agus tha mi a' smaoineachadh gum biodh e airidh air cho math sa tha làrach sa bith eile air feadh an t-saoghail.

"Bheireadh e cliù mòr dhan àite.

"Tha cliù aige mur tha mar tha air feadh an t-saoghail, ach bheireadh e barrachd cliù dha air feadh an t-saoghail air fad," thuirt Mgr Caimbeul.