BBC Naidheachdan

Oighreachd na Pàirce aig a' choimhearsnachd

Published
Ghabh muinntir sgìre na Pàirce ann an Leòdhas sealbh air an oighreachd aca Dihaoine, 's a' choimhearsnachd air a ceannach gu laghail mu dheireadh thall.
Ged a bha strì aca, fhuair iad aonta bhon uachdaran Barry Lomas gu reiceadh e an oighreachd agus na còirichean a tha na cois gu saor-thoileach.
Tha luchd-lagha airson gach taobh air a bhith a' cur chùisean an òrdugh bho chionn greis.
Phàigh Urras na Pàirce £500,00 not air an fhearann, an cladach agus còirichean leasachaidh.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Aonta laghail air Oighreachd na Pàirce