Uisge Spè air cur thairis

  • Air fhoillseachadh
Tuil am BàideanachTùs an deilbh, Doneil MacLeòid

Chuir buidheann de dhaoine a bha a' fuireach ann an chaletan san Aghaidh Mhòir oidhche Dhòmhnaich seachad ann an àiteachan fuirich sealadach an dèidh mar a chaidh cobhair a dhèanamh orra.

Dh'èirich Uisge Spè thairis air a bruaichean, a' cur nan togalaichean aig Pàirce Chur-Seachadan Speyside fo thuil.

Rinn Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba cobhair air 25 duine.

Thug an tuil buaidh air còrr air 100 carabhan stèidhichte, a thuilleadh air dachannan agus gnothachasan - Taigh-òsta na Seann Drochaid nam measg.

Tha rabhaidhean tuile an sàs fhathast air cuid mhath de dh'Uisge Spè.

Tha 29 rabhaidhean tuile an sàs air feadh na h-Alba an dèidh uisge mhòir air an deireadh-sheachdain.

'S ann mu na Crìochan a bu mhotha a bha buaidh an Alba, gu h-àraid mu bhaile Hamhaig.

Tha iar-thuath Shasainn air tuiltean mòra fhulang, le mu 46,000 dachaigh gun chumhachd tron oidhche.