Dragh an Sealtainn mun Ghàidhlig

  • Air fhoillseachadh
Clas

Thog BPA Shealtainn agus Comhairle na sgìre dragh mu mholaidhean gus àite na Gàidhlig ann am Bile ùr an Fhoghlaim a neartachadh.

Thathas a' moladh a-nise gum bu chòir dùil a bhith aig pàrantan ri foghlam Gàidhlig dhan chuid cloinne ma dhearbhas iad gu bheil iarrtas ann air a shon.

Bha am bile sa chiad dol a-mach a' moladh pròiseas a stèidheachadh tro am feumadh comhairlean a dhol nam faigheadh iad iarrtas airson aonadan Gàidhlig a chur air chois.

Thàinig an Riaghaltas air adhart leis a' bhriathrachas ùr às dèidh do luchd-iomairt a ràdh nach robh am bile mar a bha e a' dol fada gu leòr.

Toileachas

Ged a tha cuid fhathast ag iarraidh bile nas làidire, bha Bòrd na Gàidhlig am measg na rinn toileachas le plànaichean an Riaghaltais.

Is coltach nach ann a' dèanamh toileachais a tha iad ann an Sealtainn ge-tà.

Thuirt Cathraiche an Fhoghlaim ann an Sealtainn, Vaila Wishart, gun robh i taiceil ri oidhirp gus Gàidhlig a bhrosnachadh, ach gur e mearachd mhòr a bhiodh ann an cànan "a sparradh" air sgìrean far nach eil i san dualchas.

A rèir BhPA Shealtainn, an Lib-Deamach Tabhais Scott, bha e gu tur reusanta gun stèidhicheadh an Riaghaltas pròiseas oifigeil gus iarrtasan 'son FTMG a mheasadh.

Nas fhaide

Thuirt Mgr Scott ge-tà, gun robh an SNP air a dhol na b' fhaide na sin le moladh air dùil ri fogham Gàidhlig.

Thuirt e nach tuigeadh muinntir Shealtainn carson a bhiodh "teagasg na Gàidhlig ann an sgoiltean Shealtainn" ga fhaicinn mar phrìomhachas.

Thog BPA Arcaibh, Liam MacArtair, dragh mu na molaidhean an t-seachdain seo chaidh.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh nach tèid foghlam Gàidhlig a thoirt a-steach ann an sgìre sam bith gun fhianais mhath air iarrtas bho phàrantan.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh