BBC Naidheachdan

Gearradh luchd-teagaisg an Earra-Ghàidheal

Published
Beachdaichidh comhairlichean ann an Earra-Ghàidheal is Bòd Diardaoin air moladh gus àireamh nan tidsearan anns an sgìre a ghearradh.
Feumaidh a' Chomhairle £26m a shàbhaladh eadar seo is 2021.
Fo na planaichean seo, dh'fhaodadh gum falbh 36 dreuchd tidseir ann an Earra-Ghàidheal is Bòd.

Aonta

Bhrist a' Chomhairle mar thà aonta le Riaghaltas na h-Alba gus an àireamh de thidsearan a rèir na th' ann de sgoilearan a chumail aig an aon ìre 's a bha e ann an 2014/15.
Tha a' Chomhairle ag ràdh nach deach aca air an targaid a ruighinn a dh'aindeoin "oidhirp mhòir".
Thuirt iad gum bi neach-teagaisg ann 'son gach clas ann an Earra-Ghàidheal ann an 2015/16.
Tha dragh orra ge-tà, gun caill iad maoineachadh bhon Riaghaltas leis gun do bhrist iad an t-aonta.
Tha taic-airgid £51m ann do dh'ùghdarrasan a choileanas targaid an Riaghaltais.

Barrachd

Thuirt a' Chomhairle gu bheil, fon lagh, barrachd luchd-teagaisg aca na dh'fheumas.
Dh'fhaodadh iad 36 dreuchd a ghearradh gus £1.57m a shàbhaladh.
Thuirt iad gun dèanadh sin cothromachadh air an airgead a chailleadh iad bhon Riaghaltas.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Gearraidhean mòra an Earra-Ghàidheal