Inbhir Ghòrdain 0 L & H 3

Air fhoillseachadh

Ghluais Cluba Ball-Coise Leòdhais is na Hearadh air adhart dhan iar-chuairt dheireannaich de Chupa Sheoc MhicAoidh.

Rinn na h-eileanaich an gnothach 3-0 air Inbhir Ghòrdain.

Thàinig na tadhail bho Aonghas Iain Moireasdan, Stuart Rothach agus Raibeart MacChoinnich.

B'e toiseach-tòiseachadh làidir a bh' ann dhan mhanaidsear ùr, Caomhin MacAnndrais.

Bidh an iar chuairt dheireannach ann an ath-bhliadhna.