Cosgais air cùram san dachaigh

  • Air fhoillseachadh

Bidh aig daoine anns na h-Eileanan Siar a tha nas òige na 65, ri phàigheadh airson cùram fhaighinn san dachaigh.

Tha cuideam air buidseatan Comhairle nan Eilean Siar gu h-àraidh a thaobh obair sòisealta.

Tha dùil ris an tuilleadh ghearraidhean san ath-bhliadhna-ionmhais cuideachd.

Thuirt Iain MacAmhlaigh bho Roinn Sòisealta na Comhairle gu bheil seo mar phàirt de roghainnean na Comhairle a thaobh buidseatan a chothromachadh.

Tha e ag ràdh cuideachd gu bheil a' mhòr-chuid de dhaoine ga fhaicinn mar rud reusanta.