Trì seòlaidhean an geamhradh sa eadar Malaig & Loch Baghasdal

  • Air fhoillseachadh
Aiseag Loch Baghasdail

Chan eil an t-aiseag eadar Malaig agus Loch Baghasdal air seòladh ach trì tursan ann an sia seachdainnean air a gheamhradh sa.

Tha e coltach gur i an droch shìde as motha a th' air seo adhbhrachadh.

Seo a' bhliadhna mu dheireadh de sgeama pìleat a thòisich ann a dà mhìle 's a trì deug agus a tha a'ruith tro mhìosan a'gheamhraidh.

Thuirt a' chompanaidh aiseig Caledonian Mac a' Bhruthainn gu bheil an aimsir air bacadh a chuir air an t-seirbheis.

Tha muinntir Uibhist air a bhith gearain mu dìth earbsa san t-seirbheis air sàilleabh 's cho tric 'sa tha an aiseag dheth.

Bha còir aig seirbheis a gheamhraidh eadar an dà phort tòiseachadh air an 12mh den t-Samhainn am bliadhna ach bha an còigeamh làtha den Dùbhlachd ann mus do thòisich an t-seirbheis.

Dà sheòladh

Tha dà sheòladh a h-uile Dimàirt agus a h-uile Disathairne air a' chlàr-ama.

Thuirt Màiri Steele à Uibhist a Deas guN robh dùil aice fhèin agus grunn charaidean siubhal air an t-seirbheis an uiridh, agus gun do choimhead iad air falbh oirre grunn thursan, ach nach do thachair e.

Thuirt i, am bliadhna, nach do choimhead i fiù's air falbh air an t-seirbheis.

Fo-thiotal a’ bhidio,

Malaig gu Loch Baghasdal