Moladh air luchd-sreap

  • Air fhoillseachadh
Heileacoptair nam Maor-Cladaich

Rinn Sgioba Teasairginn a' Mhonaidh Ruaidh moladh air na rinn dithis shreapadairean a chaidh a ghlacadh gu h-obann ann an droch aimsir.

Bha an dithis bhoireannach, a tha nan oileanaich à Liverpool, air rìreadh gu àrd-mhàgh a' Mhonaidh Ruaidh Diciadain, ach thugadh orra fasgadh a ghabhail anns an sgàilean a bha iad air a thoirt leotha nuair a dh'èirich a' ghaoth.

Chuireadh heileacoptair nam Maor-Cladaich dhan ionnsaigh, a thuilleadh air buill den sgioba theasairginn, a lorg iad air a' bheinn.

Thuirt ceannard na sgioba, Uilleam MacAnndrais, gun robh "an dithis bhoireannach òg seo air a dhèanamh math dha-rìribh ann an suidheachadh uabhasach. Rinn iad co-dhùnaidhean gu math ciallach, agus bha an uidheamachd cheart aca."