A83 fosgailte

  • Air fhoillseachadh
An A83 aig an Rest and Be Thankful

Chaidh an A83 fhosgladh às ùr aig an Rest and Be Thankful.

Chaidh creag mhòr air a' bheinn os cionn an rathaid a spreadhadh às a cèile Diciadain.

Bha dragh ann gun tigeadh a' chreig a-nuas air an rathad.

Rinneadh sgrùdadh air a' chreig sa mhadainn is chaidh co-dhùnadh gun robh an rathad a-nise sàbhailte.

Tha an rathad fosgailte ach le solais trafaig air.