Dh'fhaodadh cosgaisean dealain a dhol suas anns na h-Eileanan Siar

Air fhoillseachadh

Dh'fhaodadh SSE cosgaisean dealain a chur suas anns na h-Eileanan Siar, mu choinneamh na chosgas e càball dealain a chur eadar na h-eileanan agus tìr-mòr.

Tha a' chompanaidh dhen bheachd gun cosg e £300,00 not dhaibh cumail ri Plana Nàiseanta na Mara.

Tha am plana ag ràdh gum feum càballan fon mhuir a bhith air an tiodhlagadh ann an grunnd na mara, rud nach eil riatanach an-dràsta.

Tha SSE am beachd cosgaisean sam bith a chur air luchd-cleachdaidh anns na h-eileanan.