BBC Naidheachdan

Dreuchdan teagaisg gus falbh

Published
Feumaidh Comhairle na Gàidhealtachd còrr is 70 dreuchd teagaisg a ghearradh ro thoiseach na bliadhna ùire sgoile san Lùnasdal.
Chan eil gearraidhean a bharrachd a thaobh tidsearan air a' chlàr-ghnothaich 'son coinneamh bhuidseat na Comhairle Diardaoin.
Chuala coinneamh de Phoileasaidh Stòrais na Comhairle Diciadain, ge-tà, gu bheil duilgheadas aca gearraidhean teagaisg ris an do dh'aontaich iad ron a seo, a chur an sàs.
Chaidh lùghdachadh 1% ann an àireamhan luchd-teagaisg àrd-sgoile a chur dheth an-uiridh.
Feumar a chur an sàs a-nise, còmhla ri gearraidhean eile air an deach dàil roimhe.
Chuala a' choinneamh cuideachd gu bheil duiligheadas ann dreuchdan a ghearradh air sgàth poileasaidh riaghaltais air an àireamh de sgoilearan a bu chòir a bhith ann 'son gach tidsear.
Thuirt Stiùiriche an Ionnsachadh, Bill Alexander, gum feum a' Chomhairle gabhail air an socair le na gearraidhean seo gus nach fulang ìre an fhoghlaim.