Tubaist-rathaid ann an Leòdhas

  • Air fhoillseachadh

Chaidh dithis bhoireannach a thoirt dhan ospadal an-dèidh tubaist-rathaid ann an Leòdhas madainn Diardaoin.

Thachair an tubaist air a' phriomh rathad eadar Leòdhas agus na Hearadh, an A859, eadar a 'Halfway Garage' agus Liùrbost.

Bha trì càraichean an luib na tubaist, 's bha an rathad dùinte airson greis ged tha i a-nis fosgailte.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean-èiginn mu 7.45m.

Chaidh an dithis bhoireannach a bh' air an gortachadh a thoirt dhan ospadal, ged nach eileas dhan bheachd gu bheil iad air an droch ghortachadh.