Mòd Dhail Riata air tighinn gu ceann

Air fhoillseachadh

Tha am mòd ionadail ann an Ceann Loch Gilp air a dhol à bith.

Dh'innis an fheadhainn a bha a' cur air dòigh Mòd Dhail Riata nach tàinig duine air adhart gus na bearnan a bh' air a' chomataidh a lìonadh.

Bha am mòd fhèin air a bhith tràng le clann is inbhich.

Thuirt Murchadh Dòmhnallach, a bha uair air a' chomataidh, gun robh iomadh còisir san sgìre mun cuairt nuair a chaidh am mòd a stèidheachadh.

Tha cuid a bha a' frithealadh air ag ràdh gur e call a th' ann nach bi am mòd ann tuilleadh.

"B'àbhaist dhomhsa a bhith a' dol ann agus bha a h-uile duine cho laghach, 's e mòd anabarrach math a b'àbhaist a bhith ann", thuirt Lisa NicDhòmhnaill.

"Truagh"

"Tha e truagh gu bheil a h-uile càil an sin a a' stad", thuirt i.

Thuirt stiùriche a' Mhòid Nàiseanta, Seònaid Dhòmhnallach, nach e comharra a tha seo gu bheil na còisirean fhèin a' crìonadh.

"Chan eil iad a' dol sìos. Bha còisir ùr againn an-uiridh à Loch Abar agus tha fios gum bi iadsan a' cumail a' dol.

"Chan eil iad a' dol sìos ach 's dòcha gu bheil na coisirean anns na h-àitichean nas lugha a' dol sìos bho chionn tha daoine a' siubhail do na bailtean mòra agus 's dòcha gum bi iad a' dol ann an còisirean anns na h-àiteachan sin", thuirt i.

Dh'innis i cuideachd gun robh an Comunn Gàidhealach deònach taic a thoirt dhan chomataidh ann an Ceann Loch Gilp, ach nach d'fhuair iad cuireadh dhan choinneimh mu dheireadh aca.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh