Gealltanas mu subsadaidh LFASS

Air fhoillseachadh

Gheall Rùnaire nan Gnothaichean Dùthchail gun dèan an riaghaltas cabhag le bhith a' pàigheadh airgead subsadaidh LFASS dha tuathanaich agus croitearan.

Thuirt Ridseard Lochhead gum biodh an t-airgead air a phàigheadh ro dheireadh a' Mhàirt, stèidhichte air na fhuair daoine airson 2014.

Leigidh sin leotha an siostam IT ùr a th' air dàil adhbhrachadh san airgead subsadaidh bunaiteach a sheachnadh.

Thuirt Aonadh nan Tuathanach gun robh còir an aon rud tachairt leis an airgead bhunaiteach sin cuideachd.