Ceist mu Rùnaire nan Cùisean Dùthchail

Published
image copyrightHazel Smith
image captionTha dàil air subsadaidhean àiteachais

Tha fear de Chomhairlichean nan Eilean Siar ag ràdh gum bu chòir do Rùnaire nan Cùisean Dùthchail, Ruiseart Lochhead, beachdachadh air a dhreuchd san Riaghaltas.

Thug an Comhairliche Dòmhnall Crichton am beachd am bàrr ri lìnn dàil air airgead subsadaidh do chroitearan agus tuathanaich.

Tha Mghr Crichton ag ràdh gur e freagairt mhì-mhisneachail a thàinig bhon an Riaghaltas 's gum faodadh daoine a bhith mìosan fhathast a' feitheamh air an airgead.

Thuirt e gu bheil litir bho Mhghr Lochhead a' cur coire airson an dàil air an Aonadh Eòrpach, ach tha e ag ràdh gu bheil e follaiseach gur e siostam compiùtaireachd an Riaghaltais fhèin as coireach.

Thuirt e gum bu chòir sgeama iasaid airson daoine a chuideachadh a bhith air atharrachadh airson airgead dìolaidh a phàigheadh do thuathanaich 's croitearan.

"Bu chòir Mghr Lochhead a bhith a' meòrachadh air an t-suidheachadh a th'aige, agus feumaidh e uallach a ghabhail airson an dol-a-mach a tha seo", thuirt an Comh. Crichton.

£20m

Ann am brath sgrìobhte a fhreagairt na puingean a thog an Comh. Crichton, tha labhraiche bho Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil làn fhios aca mu fheumalachdan nan croitearan ri linn na droch shìde agus margaidhean doirbh.

Thuirt iad nach eil beachdan mar seo bhon t-seann tagraiche Làbarach, Dòmhnall Crichton, a' dèanamh feum sam bith.

Thuirt an Riaghaltas gu bheil iad a' dèanamh nas urrainn dhaibh airgead fhaighinn gu croitearan agus gu bheil iad air £20m ainmeachadh airson an cuideachadh gus an tig subsadaidhean troimhe.