Stailc aig Colaisde a' Chaisteil

Air fhoillseachadh

Thèid òraidichean aig Colaisde a' Chaisteil ann an Steòrnabhagh air stailc Dihaoine mar phàirt de dh'iomairt nàiseanta airson pàigheadh cothromach ann an colaistean na h-Alba.

Chùm aonadh an luchd-teagaisg, an EIS, baileat am measg na ballrachd aca air stailc a chumail.

Gu nàiseanta, bhòt 88% den 61% de bhuill an aonaidh a ghabh pàirt sa bhaileat airson a dhol air stailc.

Thuirt an EIS gun leanadh an iomairt stailce chun an t-Samhraidh, le stailcean eile dà là, agus trì là air fàire mura ruigear aonta.