BBC Naidheachdan

Thòisich obair gus an A96 a dhèanamh dà-fhillte

Published
image copyrightCòmhdhail na h-Alba
Thòisich obair air pròiseict 20 seachdain a' coimhead ri staid na talmhainn air an t-slighe a chaidh a chomharrachadh airson rathad dà-fhillte eadar Inbhir Nis is Inbhir Narann.
Thuirt Còmhdhail na h-Alba gum bi siostaman rianachd trafaig a dhìth aig sia dhe na 650 làraich ris am bi iad a' coimhead.
Dh'fhaodadh gun tèid cumhnant luach £50m a thoirt seachad as t-earrach airson rathad dà-fhillte a dhealbh bho àite faisg air Inbhir Narann gu Fachabair.
Tha plana ann airson an A96 gu lèir eadar Inbhir Nis is Obar Dheathain a dhèanamh dà-fhillte.