Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu "an dàrna sgoil as fheàrr"

Air fhoillseachadh
Tùs an deilbh, Thomas Nugent/Geograph

'S e Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu an dàrna sgoil a b' fheàrr a rinn a thaobh dheuchainnean ann an Alba air fad an-uiridh.

Tha luchd-iomairt a' chànain a' cur fàilte mhòir air an àite a th' aig an sgoil ann an lìog nan deuchainnean a chuir am pàipear-naidheachd an Herald ri chèile.

'S e dìreach Sgoil Chnoc Iòrdain an Glaschu - nach eil fo stiùireadh na Comhairle - a b' fheàrr na iad. Ged is e sgoil stàite a th' innte, 's ann a tha i a' faighinn a maoineachaidh dìreach bho Riaghatas na h-Alba.

Tha ochd às na deich sgoiltean air bàrr na liosta a thaobh dheuchainnean àrd-ìre ann an Glaschu no anns an sgìre mun cuairt.

Fhuair 74% de sgoilearan na Sgoile Gàidhlig còig deuchainnean àrd-ìre no barrachd.

Thuirt Ceannard na Sgoile, Donalda McComb, gun robh an oideachadh dà-chànanach a bha na sgoilearan a' faighinn a' cur gu mòr ris an fhòghlam aca.

Tha sin a dh'aindeoin 's gu bheil ochdnar às gach deichnear de na sgoilearan a' tighinn à dachannan gun cheangal ris a' Ghàidhlig.