Briseadh-dùil dha Leòdhas is na Hearadh

  • Air fhoillseachadh
Breab-peanais

Bha briseadh-dùil aig sgioba Leòdhais agus na Hearadh ann an Cupa Sheoc MhicAoidh agus iad a' call air breaban-peanais an aghaidh Ghoillspidh sa chuairt dheireannaich.

B' iad Goillspidh a chaidh air thoiseach le tadhal às dèidh 10 mionaidean den gheama.

Thill na Leòdhasaich gu làidir san dàrna leth is thàinig tadhal bho Scott Greumach, ged a bhuail am ball air Kerr aig Goillispidh air an t-slighe dhan lìon.

B' ann aig na Leòdhasaich a bha na cothroman a b' fheàrr às dèidh sin ach cha tàinig tadhail a bharrachd is chrìochnaich an geama 1-1.

Bha breaban-peanais a dhìth air a' cheann thall is b' e Goillspidh a thàinig am bàrr 3-2.

Tha na Leòdhasaich air co-dhùnadh gun pàirt a ghabhail ann an Cupa Sheoc MhicAoidh an ath-bhliadhna.

Tha iad 'son cothrom na Fèinne a thoirt dhan sgioba thaghte a bhios a' deasachadh airson Gheamaichean nan Eilean.