BBC Naidheachdan

Buannachd bhon Mhòd

Published
media captionCeann-suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich, Iain MacLeòid, air a' bhuannachd a fhuair an t-Òban bhon Mhòd an-uiridh.
Chuir Mòd an Òbain an-uiridh £2.8m ri eaconomaidh a' bhaile a-reir aithisg.
Agus, thàinig buannachdan eile na lùib cuideachd tha e coltach.
Thuirt dà thrian dhen fheadhainn a chaidh a cheasnachadh gun robh iad dhen bheachd gum brosnaicheadh am Mòd cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig.