Ainmean nan iasgairean gam foillseachadh

  • Air fhoillseachadh

Dh'fhoillsich na Poilis ainmean a' cheathrar iasgairean a bh' air bòrd a' bhàt'-iasgaich an Louisa a chaidh fodha far Mhiughlaigh madainn Disathairne.

Chaidh dithis den chriutha fhaighinn marbh.

'S iad sin Martin Johnstone, 29, à Hàcraig ann an Gallaibh, agus Chris Moireasdan, 27, à Steòrnabhagh.

Tha an ceathramh fear, a tha fhathast a dhìth, air ainmeachadh mar Paul Alliston (roimhe Mac a' Mhaoilein) 42, às na Lochan ann an Leòdhas.

Chaidh aig a' cheathramh duine, a tha na 20an agus a' fuireach sna h-Eileanan Siar, air snàmh gu creagan, far an deach a thogail le luchd-teasairginn. Cha deach a ghoirteachadh gu dona.

Tha Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara a' dèanamh sgrùdaidh air a' mhuir far an deach an soitheach fodha, feuch dè dh'adhbharaich an tubaist.