Dà bhòt, dà roghainn

Niall O'Gallagher
Fear-naidheachd poileataigeach
@BBCNiallOGon Twitter

  • Air fhoillseachadh
Fo-thiotal a’ bhidio,

Bidh dà bhileig aig a h-uile neach-bhòtaidh ri lìonadh.

Air a' chòigeamh latha den Chèitean thèid muinntir na h-Alba do na h-ionadan-bhòtaidh, a' choigeamh uair o stèidheachadh na Pàrlamaid Albannaich ann an 1999.

Uair eile, bidh dà bhòt aig a h-uile duine.

Thèid iarraidh oirnn roghainn a dhèanamh air dà bhileig fa leth - tè bhuidhe agus tè phurpaidh.

Air a' chiad tè, bidh sinn a' taghadh tagraiche airson na sgìre againn.

Air an dàrna tè, cuiridh sinn taic ri pàrtaidh, no tagaiche neo-eisimeileach airson na roinne againn.

Às dèidh 17 bliadhna, dh'ionnsaich na pàrtaidhean agus am pobal ciamar a chuireas iad an siostam seo gu feum.