Cainb ga lorg

Air fhoillseachadh

Chaidh fireannach a chur an grèim co-cheangailte ri luchd de chainb luach mu £100,000 a chaidh fhaighinn air an A9.

Chaidh stad a chur air carbad air an A9 Oidhche Ardaoin.

Chuirear casaid air an duine, 43, agus nochdaidh e ann an Cùirt an t-Siorraim an Inbhir Nis Dihaoine.