Toidhlacadh fear de chriùbha an Louisa

  • Air fhoillseachadh

Chaidh fear dhe na h-iasgairean a chailleadh leis a' bhàta an Louisa bho chionn còrr air seachdain a thiodhlacadh air an deireadh-sheachdain.

Bha seirbheis an tiodhlacaidh aig Chris Moireasdan ann an Scarastadh anns na Hearadh.

Bha e fhèin agus Màrtainn MacIain à Gallaibh air am marbhadh san tubaist, agus tha sgiobar an Louisa, Pòll Mac a' Mhaoilein, no Alliston, fhathast a dhìth.

Chaidh oidhirp eile a dhèanamh air an deireadh-sheachdain lorg fhaighinn air.

'S aon duine dhen cheathrar chriùbha a thàinig beò às a' chùis.