Duais chliùiteach do Sgitheanach òg

  • Air fhoillseachadh
Brìghde Chaimbeul

Bhuainnaich Brìghde Chaimbeul, a bhios a' cluiche na pìoba bige, duais Tuath-cheòladair Òg na Bliadhna aig Duaisean Tuath-chiùil BhBC Rèidio 2 aig Talla Rìoghail Albert ann an Lunnainn oidhche Chiadain.

Tha Brìghde, a bhuineas dhan Eilean Sgitheanach, agus aig a bheil ceanglaichean làidir cuideachd ri Uibhist a Deas, na sgoilear aig Sgoil Chiùil Naomh Moire ann an Dùn Èideann.

Chaidh an duais a bhuileachadh air Brìghde leis a' phìobaire Northumbrianach ainmeil, Kathryn Tickell.

Rinn Brìghde a' chùis air a' Chauseway Trio, Jack Cookson agus Benammi Swift.