BBC Naidheachdan

Cuir fios gu sgioba nan naidheachdan

Published

Airson sgeulachdan neo fiosrachadh a thoirt don sgioba-naidheachd:

Steòrnabhagh

image captionOifis Naidheachd Steòrnabhaigh

Oifis-naidheachd Steòrnabhaigh

Àireamh fòn 01851 705000

image captionAonghas Dòmhnallach

Aonghas Dòmhnallach, Fear-naidheachd, angus.macdonald2@bbc.co.uk

image captionEilidh NicLeòid

Eilidh NicLeòid, Tè-naidheachd,

Earra-Ghàidheal

image captionAndreas Wolff

Andreas Wolff, Fear-naidheachd Earra Ghàidheal

Oifis 01631 559406

Fòn-làimhe 07500 050885

andreas.wolff@bbc.co.uk

An t-Eilean Sgitheanach

image captionCalum MacIllEathain

Calum MacIllEathain

Fear-naidheachd an Eilein Sgitheanaich

Oifis 01478 612005

calum.maclean@bbc.co.uk

Inbhir Nis

Àireamh fòn 01463 720720

naidheachd@bbc.co.uk

image captionOifis Inbhir Nis

Dòmhnall Moireasdan

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07500 973550

donald.morrison@bbc.co.uk

image captionDòmhnall Moireasdan

Dòmhnall Angaidh Moireasdan

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07730 255580

image captionDòmhnall Angaidh Moireasdan

Eilidh NicAsgaill

Tè-naidheachd

Oifis 01463 720720

image captionEilidh NicAsgaill

Doneil MacLeòid

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07765 151117

image captionDoneil MacLeòid

Eileen NicDhòmhnaill

Tè-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07500 050893

image captionEileen NicDhòmhnaill

Glaschu

Caitriana Deeprose

Tè-naidheachd

Oifis 0141 422 7746

image captionCaitriana Deeprose

Iain MacDiarmaid

Fear-naidheachd

Oifis 0141 422 7746

image captionIain MacDiarmaid