Ofcom a' rannsachadh ghearain mu BhBC ALBA

Air fhoillseachadh

Tha Riaghladair a' Chraolaidh, Ofcom, a' rannsachadh ghearain mu na tha de Bheurla ann am prògraman telebhisein air BBC ALBA.

Chaidh an gearan a chur thuca leis a' bhuidhinn srì Gàidhlig-TV a tha ag iomart an aghaidh na tha de Bheurla air an t-sianal.

Thuirt Ofcom gu bheil an rannsachadh aig ìre thràth 's gu bheil iad a' coimhead air mar phàirt den phròiseas àbhaisteach gearainean a rannsachadh.

Tha Gàidhlig TV ag ràdh gu bheil eisimpleirean aca de 20 prògram a chaidh a-mach air BBC ALBA bho chionn ghoirid anns an robh còrr air 70% de Bheurla.