Airgead ga thional airson Hiort

  • Air fhoillseachadh
BoighereighTùs an deilbh, NTS

Tha Urras Nàiseanta na h-Alba air iomairt a chur air chois, an oidhirp airgead a thogail airson obair ghlèidhteachais ann an Hiort.

Tha 30 bliadhna ann o chaidh na h-eileanan a chomharrachadh mar Ionad Dualchais na Cruinne.

Tha an t-Urras a' cosg £270,000 sa bhliadhna air Hiort, a th' air a bhith bàn o 1930.

Chaochail an neach mu dheireadh a rugadh air Hiort am-bliadhna, aois 93.

Rugadh Raonaid NicIain san eilean anns an Iuchar 1922, agus bha i ochd bliadhna de dh'aois nuair a dh'fhàg na daoine air 29mh an Lùnastal 1930.